Exide Synergy

Waar staat 'Synergy' voor?

Het 'Synergy' programma van Exide wil de problemen rond het vervangen van accu’s oplossen en dit zowel bij garages met als bij garages zonder diagnoseapparatuur. Daardoor kunt u uw tijd en uw geld beter besteden en kunt u focussen op de groei van uw business.

De meeste garages (ongeveer 90%) hebben reeds een diagnoseapparaat in hun bezit. Indien dit apparaat nog geen module voor het vervangen en inlezen van accu’s bezit, dan zullen de meesten een software update ontvangen, zodat ze met hun bestaande tool in de toekomst alsnog gemakkelijk de nieuwe accu’s kunnen inlezen.

Voor garages die nog geen diagnoseapparaat bezitten (ongeveer 10%), heeft Exide een “battery replacement tool” ontwikkeld dat toelaat om heel wat problemen bij het inlezen van accu’s op te lossen – en dit tegen een prijs die veel lager ligt dan deze die gevraagd wordt voor alternatieve toestellen die op de markt worden aangeboden.

Garages die nog niet over diagnoseapparatuur beschikken

Schaf nu een Exide BRT-12 battery replacement tool aan en het vervangen van accu’s wordt weer eenvoudig. Dankzij de BRT-12 kunt u ook in de toekomst accu’s blijven installeren, ook in technisch complexere automodellen. Dankzij de gratis updates verzekert de BRT-12 trouwens uw marktpositie in de toekomst.

De BRT-12 vermijdt de complexiteit van hel wat meer geperfectioneerde diagnose-apparaten. Daarom valt hij zo eenvoudig te gebruiken. Eenvoudig en efficiënt en beschikbaar tegen een heel aantrekkelijke prijs.

Garages die reeds over diagnoseapparatuur beschikken

U zult van uw leverancier waarschijnlijk een software-update ontvangen waarbij een accu-vervangmodule zit die u zal toelaten om accu’s te vervangen bij voertuigen met complexe battery management systemen. Het vervangen van accu’s zal daardoor opnieuw sneller gaan en u hoeft niet te investeren in nieuwe apparatuur.

Bij bepaalde diagnoseapparaten ontbreekt momenteel een module om een vervangaccu bij bepaalde nieuwe voertuigmodellen in te lezen. Exide heeft daarom contact opgenomen met verschillende fabrikanten van diagnose-apparaten en heeft hen op het belang van een dergelijke module gewezen. Veel van deze fabrikanten plannen sindsdien een software-update die hiervoor een oplossing voorziet, zodat het vervangen van de accu weer gemakkelijk wordt.