Ethiek en Integriteit

Ethiek & Integriteit

Wij vinden het belangrijk om medewerkers van onze ethische normen bewust te maken en ons ervan te verzekeren dat iedereen ze ook begrijpt. Onze "Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek" is wellicht het belangrijkste document in ons bedrijf. Via voortdurende online-trainingssessies over integriteit, ethische normen, belangenconflicten, naleving hiervan etc. helpen we onze medewerkers om dit ethisch bewustzijn constant in het achterhoofd te houden. Onze normen zijn hoog: We willen doen wat juist is!